Máy thổi khí
Máy thổi khí con sò
Máy bơm chìm giếng khoan Peroni 

Máy bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni 0.55 KW Model: 3SDM2.5/28

Máy bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni 0.55 KW Model: 3SDM2.5/15

Máy bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni 1.1 KW Model: 3SDM1.8/37

Máy bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni 0.75 KW Model: 3SDM1.8/27

Máy bơm chìm giếng khoan Peroni

Bơm hỏa tiễn Peroni 0.55 KW Model: 3SDM1.8/20

Máy bơm chìm giếng khoan Sumoto 
Máy bơm chìm giếng khoan Franklin  

May bơm chìm giếng khoan Franklin

seri ssi loại 10 INCH

May bơm chìm giếng khoan Franklin

seri ssi loại 6 INCH

May bơm chìm giếng khoan Franklin

seri ssi loại 8 INCH

May bơm chìm giếng khoan Franklin

seri svm loại 4 INCH

Phụ kiện máy  

Phụ kiện máy bơm

Khớp nối nhanh

Phụ kiện máy bơm

Bình tích áp

Phụ kiện máy bơm

Tủ điện

ĐỐI TÁC CUNG CẤP