Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 6m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 12m³/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 60m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 40m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 28m³/h
  Cột Áp: 14.5m
  Lưu Lượng: 24m³/h
  Cột Áp: 11.5m