Hiển thị kết quả duy nhất

Bơm chìm nước thải Veratti seri VR – nửa gang nửa Inox hoặc Gang

    Lưu Lượng: 52.8m³/h
    Cột Áp: 18.5m
    Lưu Lượng: 18m³/h
    Cột Áp: 10.5m