Hiển thị kết quả duy nhất

Bơm đài phun nước Lubi – Bơm chìm trục ngang Lubi

  Lưu Lượng: 36-52m³/h
  Cột Áp: 6-10m
  Lưu Lượng: 14-38m³/h
  Cột Áp: 10-16m
  Lưu Lượng: 52-67m³/h
  Cột Áp: 6-12m
  Lưu Lượng: 45-53m³/h
  Cột Áp: 8-20m
  Lưu Lượng: 75-210m³/h
  Cột Áp: 6-16m
  Lưu Lượng: 67-120m³/h
  Cột Áp: 8-20m