Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 6 - 1m³/h
  Cột Áp: 7 - 12m
  Lưu Lượng: 33m³/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 27m³/h
  Cột Áp: 13m