Hiển thị kết quả duy nhất

    Lưu Lượng: 33m³/h
    Cột Áp: 16m
    Lưu Lượng: 27m³/h
    Cột Áp: 13m