Hiển thị kết quả duy nhất

  Lưu Lượng: 108-408m³/h
  Cột Áp: m
  Lưu Lượng: 108 - 270m³/h
  Cột Áp: m
  Lưu Lượng: 108 - 192m³/h
  Cột Áp: m
  Lưu Lượng: 1.8m³/h
  Cột Áp: 1.78m